Ausbléck

Fir d'Heft 32 (November 2024) vun der Broschür "fréier & hott" sinn ënner anerem folgend Sujeten virgesinn:

  • Kinderferien damals
  • Eisen Trëppeltour bei d'Schëndelser Schéiferei
  • Kopstal - Entstehung und Wandlungen einer Dorfgemeinschaft (Teil 3)


Eventuell musse verschidden Artikelen op eng spéider Broschür verréckelt ginn.


© Koplescht - fréier an hott, 2024