Generalversammlung 2015

Fotoe vum Georges Milmeister – 26. Mäerz 2015

D’Versammlung huet decidéiert, zwee nei Artikelen an d’Statuten opzehuelen. Den Artikel 11bis leet en Exekutivbüro fest, iwwerdeems den Artikel 11ter et erlaabt, Aarbechtsgruppen och fir Net-Memberen opzemaachen.

De Rosch Ecker huet dem Public d’Heft 13 virgestallt. Dono huet d’Germaine Goetzinger en Exposé mat Illustratiounen iwwer déi lëtzebuergesch Meedercher - dorënnner vill Kopleschter - gehalen, déi fréier zu Bréissel oder a Frankräich an engem dichtegen Haus am Dingscht waren.


© Koplescht - fréier an hott, 2018