Visite beim SICONA

Fotoen: Caroline Steffen, Jos Junck, Mike Anen – 13. Mee 2019

Zesumme mat Membere vum fréiere Kopleschter Touring-Club ware mir déi impressionnant Installatioune vum Gemengesyndikat SICONA kucken.

Vir d’éischt hu mir hire Maschinnepark zu Kiele gesinn, ier mir zu Ollem dem SICONA seng Aktivitéiten virgestallt kruten.

E grousse Merci un d’Claire Wolff an den Nicky Cungs vum SICONA fir hire frëndlechen Ëmpfank an déi intressant Erklärungen.


© Koplescht - fréier an hott, 2019