No 2 - Octobre 2009

Ce numéro est momentanément en rupture de stock. Vous pouvez cependant commander pour 10 € une version numérique sous forme d'un fichier PDF.

En guise d'échantillon de lecture, les premières pages de certains articles peuvent être téléchargées.


Lex Jacoby: Die Dorfstraßen, Gassen und Feldwege

Comité: Quelques réflexions - Unsere Überlegungen

Lex Jacoby: Kopleschter Stroossen – Rue Schmitz

Comité: Fir déi am Krich gefale Kopleschter Jongen

Lise Linster: Im Gespräch mit Willy Kemp - "Ich wusste, dass die Amerikaner nicht mehr weit weg waren."

Lise Linster: Im Gespräch mit Alphonse Bastian - Op éiweg e Kopleschter

Roger Ecker: E Siwenzegjäregen erënnert sech u seng Kannerzäit (Deel 2)

Jos Junck: Welsche Zuwanderer in Kopstal (Teil 1)

© Koplescht - fréier an hott, 2022