No 23 – Mars 2020

Vous pouvez commander ce numéro au prix de 15 €.


Mike Anen: Aus dem Comité

André Anen, Jos Junck: Tal der Mühlen - Direndall

Lise Linster, Jos Junck: Kommt, mir ginn an den Direndall!

Jängy Muller: D’Geschicht vum Kopleschter Gesangveräin

Rosch Ecker, Jos Junck: Briddeler Kiischtefest, Briddelerdag oder Briddeler Kiermes?

Jos Junck: Jean Damming – Liberatioun nom 2. Weltkrich

Jim Junius: Ech kann et net vergiessen

Lise Linster: Huesen oder Strëmp?

Kofah: Kopleschter a Briddeler Schoulklassen aus dem 20. Joerhonnert

Caroline Steffen: Wildtiere in Kopstals Wäldern (Teil 4)

Marcel Weydert: Das Haus Mercier am Bahnhof Luxemburg (Teil 6)

Mike Anen: Ausstellung – Mënschen a Gesiichter vu fréier


© Koplescht - fréier an hott, 2024