No 6 - Octobre 2011

Ce numéro est momentanément en rupture de stock. Vous pouvez cependant commander pour 10 € une version numérique sous forme d'un fichier PDF.

En guise d'échantillon de lecture, les premières pages de certains articles peuvent être téléchargées. La résolution graphique des échantillons est réduite par rapport à la version imprimée.


Lex Jacoby: Für die Brideler Schulkinder

Maria Scheppach: Bericht aus dem Comité

Lex Jacoby: Kopleschter Stroossen - Route de Saeul a Route de Luxembourg

Lise Linster, Margot Ewen: In der alten Molkerei - ein Gespräch mit Joséphine Weiten

Gaby Meyer-Hemes: D'Hemessemillen am Mamerdall an hir Leit

Jean Weiss: 50 Joer Briddeler Schoul

Willy Flener: Eis Briddeler Schoul - 10. September 1961

Jean Weiss, Tom Grass: Brideler Schulkinder interviewen die Lehrerin Gaby Eydt

Lisa Ewen: Team-Teaching an meiner Schule - eine ganz besondere Erfahrung

Lise Linster: Es war einmal, vor fünfzig Jahren - ein Gespräch mit den ersten Schülern der Brideler Schule

Jos Junck: Im Tal des Kléngelbaach - Der Rodenhof

Jos Junck: Dans la vallée du Kléngelbaach - La ferme dite Roudenhaff

Koplescht - fréier an hott: Promenade zu Koplescht - Vu Bëscher a Réimer

Lise Linster: Zu Besuch bei Marcel Weydert

Marcel Weydert: Die Weidenanlagen (Val des Oseraies) von Mercier (Teil 4)

Jos Junck: Welsche Zuwanderer in Kopstal (Teil 4)

Lex Jacoby: Alamo in the Ardennes

© Koplescht - fréier an hott, 2024