No 27 – Mars 2022

Vous pouvez commander ce numéro au prix de 15 €.


Mike Anen: Aus dem Comité

André Anen: Klingelbour

Jean Muller: D’Mierscher Strooss vu fréier, d’Saangen (Deel 1)

Caroline Steffen: Der Weg von Salgótarján nach Kopstal

Franzi Scheppach: The road from Salgótarján to Kopstal

Kofah: Koplescht vun uewen

Romain Pansin: Vun den zwou Duerfequippen … bis zum FC Koplescht 33

Jos Junck: Promotiouns-Champion 1952/53

Kofah: Kopleschter Futtballisten an Auswäertsveräiner

Liliane Fischbach: Meng Kannerzäit an der Häregaass (Deel 2)

Jos Junck: Nei Gedenkplack um Monument aux Morts vun der Gemeng Koplescht

Kofah: Willy Kemp (1925–2021)

Maria Scheppach: Nachruf auf Guy Linster

Marcel Weydert: Das Haus Mercier am Bahnhof Luxemburg (Teil 9)

Kofah: In Memoriam Claudine Junck (1965–2022)

Kofah: Chrëschtmaart 2021

© Koplescht - fréier an hott, 2024